🔆TEAMWORK- MAKES The DREAM WORK🔆

🤔 Các kết quả khảo sát cho thấy việc thiếu tính đồng đội khi làm việc nhóm là nguyên nhân chúng ta không thể củng cố nội lực để phát huy học tập và giao tiếp cũng như hợp tác trong cuộc sống.
🏅 Bởi khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu làm việc theo nhóm là cần thiết hơn bao giờ hết. Đơn giản vì không ai là hoàn hảo, làm việc theo nhóm sẽ tập trung những mặt mạnh của từng người và bổ sung cho nhau. Hơn nữa, chẳng ai có thể cáng đáng hết mọi việc.


🔸 Tại Starlight các giờ học được đặc biệt chú trọng áp dụng các hoạt động khuyến khích học viên tham gia các nhóm cùng hợp tác, thảo luận để chuẩn bị sẵn sàng cho những trải nghiệm trong tương lai.
➡ Starlight hy vọng những buổi học đầy tính trải nghiệm như thế sẽ đem đến cho các con một môi trường học tập bổ ích và lý thú
              

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *